Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Psalmen 146

Psalmen

Index

Hoofdstuk 147

1

 Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk. 


2

 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen. 


3

 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten. 


4

 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen. 


5

 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal. 


6

 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe. 


7

 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp. 


8

 Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten; 


9

 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen. 


10

 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. 


11

 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen. 


12

 O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God. 


13

 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u. 


14

 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe. 


15

 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel. 


16

 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as. 


17

 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude? 


18

 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen. 


19

 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten. 


20

 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!  


Psalmen 148

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: